Afrekening royalties – Net Profit

In Rb Gelderland 20 november 2013, ECLI:NL:RBGEL:20136369 staat de berekening van royalties centraal. Het royalty percentage was in die zaak duidelijk, maar de afrekenbasis, waarover de royalty dient te worden berekend, niet. Dat komt in de praktijk veel voor. 30% van de net profits, is dat 30% van de winst? Welke kosten mogen daarbij worden afgetrokken, alleen de directe kosten, of ook de algemene kosten van de uitgever? Dat maakt nogal wat uit voor de vergoeding. Lees meer