Auteursrecht

In veel zaken van Russchen Advocatuur staat het auteursrecht centraal. Door het auteursrecht wordt een breed scala aan werken beschermd:

– boeken, publicaties en andere geschreven teksten

– muziek

– films

– computerprogramma’s

– ontwerpen

Het auteursrecht lijkt steeds verder uit te dijen. Zo is zelfs smaak in Nederland enige tijd auteursrechtelijk beschermd geweest, maar daar heeft het Europese Hof van Justitie een einde aan gemaakt in de zaak Heks’n’kaas.

Auteursrecht is een verbodsrecht. Openbaarmaking en verveelvoudiging van een werk is voorbehouden aan de auteursrechthebbende. Toestemming kan worden verleend (een licentie) en daarbij kunnen financiƫle voorwaarden worden gesteld. Dit is de basis van de exploitatie van auteursrechten.

Daarnaast spelen ook de morele rechten een rol, zoals het recht op naamsvermelding en het recht om je te verzetten tegen aantasting van het werk.

Het auteursrecht heeft een aantal bepkerkingen, zoals de nieuwsexceptie en het citaatrecht. De vraag of daar een beroep op kan worden gedaan is altijd interessant. Buitengewoon interessant is ook de verhouding tussen auteursrecht en de grondrechten, zoals vrijheid van meningsuiting. Dit is allemaal volop in beweging in de rechtspraak en literatuur.