coda advocaten: contractbreuk

Contracteren in IT

Het komt nog altijd voor dat bedrijven een IT-project opzetten zonder een goed contract af te sluiten met hun samenwerkingspartners. Dit terwijl bij iedereen wel bekend is dat het gevaar …

A+ Care

De rechtbank Den Haag heeft op 9 november 2020 (ECLI:NL:RBDHA:2020:11147) in kortgeding een uitspraak gedaan in het geschil over de handelsnaam A + Care . De eisende partij voerde deze …

Contracten

Belangrijk onderdeel van de praktijk is het adviseren bij contracten waarbij intellectuele eigendomsrechten rol spelen. Denk daarbij aan de volgende overeenkomsten: – geheimhoudingsovereenkomsten -overdrachtsakten – licenties – distributieovereenkomsten – uitgave …

Dwangsom

Wanneer aan de rechter wordt gevraagd om een verbod uit te spreken, dan kan (op vordering van de eisende partij) dat verbod worden versterkt met een dwangsom. Dat betekent dat …

Schadevergoeding

Wanneer inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten dan is de inbreukmaker aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade. De begroting van die schade is nog geen eenvoudige zaak. Componenten De schade …

Naburige rechten

Naburige rechten zijn rechten die niet kwalificeren als auteursrechten, maar daar wel dichtbij in de buurt zitten. Denk hierbij aan rechten op geluidsopnamen, rechten op uitzendingen van de omroep, en …

Publishing

Uitgave overeenkomsten zijn er in diverse soorten en maten. Dit is sterk afhankelijk van wat wordt uitgegeven en hoe. Voor het uitgeven van literaire werken zijn standaard overeenkomsten van toepassing …

Uitgaveovereenkomst

Uitgaveovereenkomsten zijn er in diverse soorten en maten. Dit is sterk afhankelijk van wat wordt uitgegeven en hoe. Voor het uitgeven van literaire werken zijn standaard overeenkomsten van toepassing tussen …

Portretrecht

Portret recht valt uiteen in een aantal verschillende beschermingsgrondslagen.Artikel 21 Auteurswet biedt bescherming tegen het gebruik van portretten van bekende personen. Zij hebben een commercieel belang en kunnen zich verzetten …