De boxplot

De boxplot is een weergave van een aantal waarnemingen op een as. Je kan de boxplot beschouwen als het bovenaanzicht van een (bell)curve.