coda advocaten: turbo liquidatie

De turboliquidatie

Elke rechtspersoon heeft, net als een mens, een levenscyclus. Er komt een moment dat een rechtspersoon geen bestaansreden meer heeft. Een vennootschap houdt in de meeste gevallen op door vereffening …

Zingeving

Het gerechtshof in Den Haag heeft in een arrest de langste zin uit de rechtspraak van 2022 opgeschreven: 251 woorden en 1666 tekens lang.