Hoge Raad Martin Garrix / Spinnin

In deze uitspraak geeft de Hoge Raad heldere uitleg over de verhouding tussen het auteurscontractenrecht en het algemeen verbintenissenrecht. Bij het auteurscontractenrecht (art 25f lid 2 Aw) moet gekeken worden …