Bedrijfsovername en IE-rechten

Bij het overnemen van het bedrijf zijn de rechten van intellectuele eigendom vaak cruciaal. Denk aan de handelsnaam van de onderneming, de merken die worden gevoerd, de software die wordt gebruikt en de octrooien die zijn verkregen. Deze rechten zijn in hoge mate bepalend voor de overnamesom.

Op de overnamebalans staan deze rechten veelal geactiveerd als immateriƫle vaste activa. Daaraan wordt een bepaalde waarde toegekend. Wanneer de rechten bij nader inzien niet, of niet volledig, in handen van het bedrijf blijken te zijn, dan komt de waarde op losse schroeven te staan. Beoordeling van de intellectuele eigendomsrechten van een onderneming heeft veelal directe gevolgen voor de koopsom.

Wanneer je een onderneming verkoopt, is het zaak om dat goed voor te bereiden en om de intellectuele eigendomsrechten goed te documenteren.

Bij aankoop van een onderneming is het belangrijk om goed te laten kijken naar de status van de IE-rechten van de onderneming