Beslag

Beslaglegging heeft twee hoofdvarianten. Conservatoir beslag en executoriaal beslag,

Conservatoir beslag leg je om te zorgen dat bepaalde vermogensbestanddelen niet verdwijnen. Bijvoorbeeld beslag onder de bank om te voorkomen dat later geen geld meer beschikbaar is om schadevergoeding te betalen. Wanneer vonnis is gewezen in een procedure, dan gaat conservatoir beslag over in executoriaal beslag.

Executoriaal beslag betreft beslag ter uitvoering van een veroordeling door de rechter.

In Nederland is het vrij eenvoudig om toestemming te krijgen van de Rechtbank om conservatoir beslag te mogen leggen. De keerzijde daarvan is dat in Kort Geding het beslag net zo gemakkelijk weer wordt opgeheven wanneer het ten onrechte is gelegd. De beslaglegger is dan aansprakelijk voor de schade.

Beslag is een ingrijpende maatregel en die grote gevolgen kan hebben. Het moet met beleid worden gebruikt en kan in de praktijk erg effectief zijn.