Bodemprocedure vs Kort Geding

Bodemprocedure is een ander woord voor de volledige procedure bij de rechtbank. Dit in tegenstelling tot de voorlopige voorziening die in Kort Geding kan worden verkregen. Een bodemprocedure duurt al snel één tot anderhalf jaar.

In een gewone bodemprocedure komt de volledige bewijsvoering aan bod, dit in tegenstelling tot een Kort Geding. Bij Kort Geding treft de rechter een voorlopige voorziening op basis van een voorlopige beoordeling van een spoedeisende situatie.

Een vordering tot schadevergoeding wordt gewoonlijk niet in Kort Geding ingesteld, maar in een bodemprocedure. Schadevergoeding is normaliter niet spoedeisend. Zo nodig kan in kort geding een voorschot op schadevergoeding worden gevorderd.

In zaken over intellectueel eigendomsrecht woord normaliter in Kort Geding een verbod gevraagd tegen inbreuk. Daarna volgt dan een bodemprocedure om schadevergoeding te vorderen. In veel gevallen blijft een bodemprocedure achterwege, omdat partijen een regeling treffen.

Daarbij speelt mee dat de kosten van een bodemprocedure aanzienlijk zijn.