Zingeving

Het gerechtshof in Den Haag heeft in een arrest de langste zin uit de rechtspraak van 2022 opgeschreven: 251 woorden en 1666 tekens lang.

De boxplot

De boxplot is een weergave van een aantal waarnemingen op een as. Je kan de boxplot beschouwen als het bovenaanzicht van een (bell)curve.

Coda Advocaten: leesbaarheid gerechtelijke uitspraken naar instantie en rechtsgebied

Leesbaarheid van uitspraken

Onlangs postte ik een bericht over de langste zin van 2021 uit de database van de rechtspraak. Die post kreeg nogal wat aandacht: het gebruik van #klaretaal wordt belangrijk gevonden, …

Coda Advocaten: langste zin in rechtsoverwegingen van 2021

De langste zin uit 2021

Dit is de langste zin uit de rechtsoverwegingen in de ECLI-dataset van 2021. Het gaat dus om de passages waarin de rechter zijn motivering formuleert. Opsommingen en citaten heb ik …

Coda Advocaten: ecli-database van rechtspraak.nl

Woorden en tekens tellen

Inleiding De dataset van rechtspraak.nl biedt een grote hoeveelheid uitspraken. Die uitspraken zijn te analyseren, om zo de huidige rechtspraktijk in kaart te brengen, ontwikkelingen te signaleren en, als het …

Coda Advocaten: juridische kruiswoordpuzzel (meeste gebruikte woorden in gerechtelijke uitspraken van ecli-database van rechtspraak.nl)

Test je juridische kennis!

Deze puzzel gaat over de meest voorkomende woorden in de (gepubliceerde) uitspraken van 2021. Het cijfer achter de omschrijving is het aantal keer dat dat woord voorkomt in die uitspraken. …

Coda Advocaten: sentimentanalyse gerehchtelijke uitspraken per rechtsgebied naar aantal woorden

Sentiment-analyse

Alle blogs van de laatste tijd over ecli-uitspraken zijn eigenlijk voorlopers op een tool waarmee je een analyse kunt opvragen van een uitspraak. Dat is een analyse van tekstuele kenmerken …