Hoge Raad Martin Garrix / Spinnin

In deze uitspraak geeft de Hoge Raad heldere uitleg over de verhouding tussen het auteurscontractenrecht en het algemeen verbintenissenrecht. Bij het auteurscontractenrecht (art 25f lid 2 Aw) moet gekeken worden …

A+ Care

De rechtbank Den Haag heeft op 9 november 2020 (ECLI:NL:RBDHA:2020:11147) in kortgeding een uitspraak gedaan in het geschil over de handelsnaam A + Care . De eisende partij voerde deze …

Contracten

Belangrijk onderdeel van de praktijk is het adviseren bij contracten waarbij intellectuele eigendomsrechten rol spelen. Denk daarbij aan de volgende overeenkomsten: – geheimhoudingsovereenkomsten -overdrachtsakten – licenties – distributieovereenkomsten – uitgave …

Schadevergoeding

Wanneer inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten dan is de inbreukmaker aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade. De begroting van die schade is nog geen eenvoudige zaak. Componenten De schade …

Naburige rechten

Naburige rechten zijn rechten die niet kwalificeren als auteursrechten, maar daar wel dichtbij in de buurt zitten. Denk hierbij aan rechten op geluidsopnamen, rechten op uitzendingen van de omroep, en …

Publishing

Uitgave overeenkomsten zijn er in diverse soorten en maten. Dit is sterk afhankelijk van wat wordt uitgegeven en hoe. Voor het uitgeven van literaire werken zijn standaard overeenkomsten van toepassing …

Uitgaveovereenkomst

Uitgaveovereenkomsten zijn er in diverse soorten en maten. Dit is sterk afhankelijk van wat wordt uitgegeven en hoe. Voor het uitgeven van literaire werken zijn standaard overeenkomsten van toepassing tussen …

Portretrecht

Portret recht valt uiteen in een aantal verschillende beschermingsgrondslagen.Artikel 21 Auteurswet biedt bescherming tegen het gebruik van portretten van bekende personen. Zij hebben een commercieel belang en kunnen zich verzetten …

Overdracht

Het komt in de praktijk vaak voor dat rechten moeten worden overgedragen. Voor overdracht is doorgaans een akte verplicht, dat wil zeggen een schriftelijk ondertekend stuk dat gericht is op …