coda advocaten: vergadering

Wat is een verificatievergadering?

Op de verificatievergadering worden de door de schuldeisers opgegeven (ingediende) vorderingen gecontroleerd/geverifieerd. Een verificatievergadering wordt door de rechter-commissaris ingepland. Doel is het onderzoek naar en de vaststelling van de schulden van de …

coda advocaten: gesloten

Opheffing bij gebrek aan baten

Een faillissement wordt opgeheven bij gebrek aan baten als de beschikbare baten niet voldoende zijn om de faillissementskosten (de boedelschulden) te voldoen. Preferente schuldeisers en concurrente schuldeisers ontvangen in het …