De turboliquidatie

Elke rechtspersoon heeft, net als een mens, een levenscyclus. Er komt een moment dat een rechtspersoon geen bestaansreden meer heeft. Een vennootschap houdt in de meeste gevallen op door vereffening …

Dwangsom

Wanneer aan de rechter wordt gevraagd om een verbod uit te spreken, dan kan (op vordering van de eisende partij) dat verbod worden versterkt met een dwangsom. Dat betekent dat …

Schadevergoeding

Wanneer inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten dan is de inbreukmaker aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade. De begroting van die schade is nog geen eenvoudige zaak. Componenten De schade …

Executiegeschil

Een executiegeschil is een geschil dat ontstaat nadat de rechter een vonnis heeft uitgesproken. Het speelt onder meer wanneer een dwangsom is verbonden aan de niet-nakoming van de veroordeling. De …

Coda Advocaten: Dagvaarding

Dagvaarding

Een dagvaarding is een document dat bedoeld is om een procedure in te leiden. Dat kan zijn een kort geding of een bodemprocedure. In de dagvaarding wordt namens de eisende …

Comparitie

Een comparitie van partijen is een zitting in een bodemprocedure die bedoeld is om de rechtbank meer informatie te verstrekken, en om te bezien of een regeling mogelijk is. Normaliter …

Bodemprocedure vs Kort Geding

Bodemprocedure is een ander woord voor de volledige procedure bij de rechtbank. Dit in tegenstelling tot de voorlopige voorziening die in Kort Geding kan worden verkregen. Een bodemprocedure duurt al …

Beslag

Beslaglegging heeft twee hoofdvarianten. Conservatoir beslag en executoriaal beslag, Conservatoir beslag leg je om te zorgen dat bepaalde vermogensbestanddelen niet verdwijnen. Bijvoorbeeld beslag onder de bank om te voorkomen dat …

Domeinnaamgeschillen

Het komt helaas vaak voor dat een bedrijf wordt geconfronteerd met een partij die haar bedrijfsnaam heeft gebruikt om een domeinnaam te registreren. Sommige partijen bezondigen zich hier op grote …

Corona exploit

In gesloten envelop “vanwege de door de overheid afgekondigde maatregelen ivm coronavirus”. Zou dit een rechtsgeldige betekening zijn ? 😉