Comparitie

Een comparitie van partijen is een zitting in een bodemprocedure die bedoeld is om de rechtbank meer informatie te verstrekken, en om te bezien of een regeling mogelijk is. Normaliter vindt een comparitie plaats na de eerste schriftelijke ronde. Veel zaken worden op de comparitie geschikt. Daarbij speelt vaak een belangrijke rol hoe de comparitie is verlopen, en hoe de rechter heeft gereageerd op de stellingen van partijen. Aan de hand daarvan kunnen partijen hun kansen in de procedure beter inschatten. Daarbij speelt ook een rol dat verdere procedure vaak kostbare aangelegenheid is, en veel tijd en aandacht van beide partijen vergt.

Comparities zijn in de 90-er jaren in gevoerd en zijn inmiddels een vast onderdeel van de een bodemprocedure geworden.