Dagvaarding

Coda Advocaten: Dagvaarding

Een dagvaarding is een document dat bedoeld is om een procedure in te leiden. Dat kan zijn een kort geding of een bodemprocedure. In de dagvaarding wordt namens de eisende partij de gedaagde opgeroepen om op een bepaalde dag te verschijnen bij de rechtbank.

Verschijning in persoon is bij veel procedures niet nodig. Het betreft dan een oproeping voor rolzitting. Bij een kort geding staat in de dagvaarding de datum en tijd waarop de zitting plaatsvindt, en het is zeer van belang om dan wel te verschijnen.