De impact van de hoge energiekosten.

Coda Advocaten - de impact van energiekosten

Het was een hot topic, afgelopen jaar: de stijging van de energiekosten zou leiden tot veel meer faillissementen. Klopt die veronderstelling?

Ik heb dashboard gemaakt van insolventies, waarmee dat relatief eenvoudig te bekijken is. Ik heb gezocht naar bedrijfsinsolventies in de afgelopen vijf jaar met meer dan twee werknemers, waar de curator in het verslag het woord “energiekosten” heeft gehanteerd in het faillissementsverslag. De uitkomst is als volgt:

Coda Advocaten - de impact van energiekosten

Er is inderdaad sprake geweest van een flinke toename van het aantal faillissementen waarin de energiekosten een rol hebben gespeeld. Niet verwonderlijk is dat de meeste van deze faillissementen in de regio Rotterdam zitten, wel opvallend is dat ze ook in de buur van Nijmegen, Eindhoven en Groningen worden gevonden.

En wat ook opvalt: het gaat om relatief grote faillissementen: hoog boedelsaldo, hoge schuldenlast. Maar dat heb je al snel als je zoekt naar faillissementen met meer dan twee werknemers, verreweg de meeste faillisementen hebben geen of maar 1 werknemer(s).

Er passen wel wat kanttekeningen. In sommige verslagen, vooral in de verslagen die al wat ouder zijn, wordt het woord energiekosten gebruikt in een ander verband dan als oorzaak van het faillissement. Het staat op mijn lijstje om die foutmarge te verbeteren door alleen te zoeken in hoofdstuk 1 van de verslagen.

En dan die rare piek halverwege 2020. Daar is een cluster van faillissementen uitgesproken (Sporthuis Pim Doesburg), de curator brengt geconsolideerd verslag uit . Daar heb ik al een oplossing voor, maar die moet ik nog implementeren in het dashboard.