Domeinnaamgeschillen

Het komt helaas vaak voor dat een bedrijf wordt geconfronteerd met een partij die haar bedrijfsnaam heeft gebruikt om een domeinnaam te registreren. Sommige partijen bezondigen zich hier op grote schaal aan. Er zijn verschillende manieren om de domeinnaam dan toch in handen te krijgen. Intellectuele eigendomsrechten zijn daarbij cruciaal.

De rechtbank kan worden benaderd. Alternatief is om een procedure te beginnen volgens de geschillenregeling voor .nl domeinnamen. Een dergelijke procedure heeft lagere kosten, en is vaak verrassend effectief. De procedure heeft ook zo zijn beperkingen: er kan geen schadevergoeding worden gevorderd en ook de proceskosten kunnen niet worden verhaald.