DOODSBEDREIGING IN RAP TEKST

Hozny index

De Rechtbank Den Haag heeft een veroordeling van 80 uur dienstverlening en twee maanden voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd aan rapper Hozny. In de tekst van de rap die op YouTube was gezet, werd Wilders met de dood bedreigd en waren op het eind schoten te horen. Vanzelfsprekend is de vrijheid van meningsuiting niet onbegrensd, maar de tekst moet mijns inziens wel worden beoordeeld in de context.

Bij hip-hop/R&B wordt in de tekst van raps vaak sterk overdreven. Vaak zijn de teksten agressief. Al sinds de eerste albums van de Wu Tang Clan zijn er geweerschoten en blaffende honden te horen. Maar die bijten niet. Om de tekst van een rap te beoordelen, zou de tekst mijns inziens moeten worden gezien in de context van de muziekstijl. Net zoals bij een reclameboodschap de consument wel weet dat die rimpels heus niet allemaal als sneeuw voor de zon verdwijnen, zo zal het publiek ook de tekst van raps niet letterlijk voor waar aannemen. Overdrijving is nu eenmaal inherent aan reclame en ik meen dat hetzelfde kan worden gezegd van raps.

In het vonnis betrekt de Rechtsbank Den Haag dit niet in haar overwegingen. De rechtbank haalt wel aan dat Hozny een beroep heeft gedaan op zijn artistieke vrijheid. Uit het vonnis:

De verdachte heeft ook gesteld dat hij in de rap met zoveel woorden heeft aangegeven: “Dit is geen bedreiging of een poging tot je dood”, waardoor, aldus verdachte, bij Wilders niet in redelijkheid de vrees kon ontstaan dat hij het leven zou kunnen verliezen. De rechtbank kan verdachte ook hierin niet volgen. De door verdachte in dit verband aangehaalde zin wordt immers direct gevolgd door de zin “maar spotten met geloof dan vraag je toch om moord” en (even later) de zin “Geertje de islam is 2,1 miljard, DKDB helpt niet, als ze jou komen halen.”. Hiermee wordt onmiskenbaar de suggestie gewekt dat Wilders vanwege zijn uitspraken over de Islam, ondanks de voortdurende strenge bescherming van persoonsbeveiligers, zal (kunnen) worden vermoord door één of meer van de 2,1 miljard moslims in de wereld. Indien verdachte heeft bedoeld te stellen Wilders hiervoor te hebben willen waarschuwen, overweegt de rechtbank dat een waarschuwing ook (of zelfs juist) een bedreigende boodschap kan bevatten.

Verdachte heeft nog aangevoerd dat hij de rap heeft gebruikt om op artistieke wijze uiting te geven aan zijn opvattingen. Indien verdachte bedoeld heeft zich hiermee te beroepen op de hem toekomende vrijheid van meningsuiting, welke ruimer zou zijn als het gaat om uitingen van kunst, faalt ook dit verweer. De vrijheid van meningsuiting vormt geen schuilplaats voor degene die een ander met de dood bedreigt, ook niet als dit op een meer of minder artistieke wijze gebeurt.

Ik ben benieuwd naar de uitkomst van het hoger beroep