Download alle in 2022 uitgesproken faillissementen

Coda Advocaten

Opmerkingen:

  • Deze lijst is samengesteld op 2 september 2022;
  • Omdat alle curatoren zijn vermeld kan het voorkomen dat een faillissement vaker genoemd is;
  • Het insolventienummer en de naam bij natuurlijk personen is om privacy-redenen niet te traceren naar het insolventieregister;
  • Er is geen rekening gehouden met clusterfaillissementen, dus sommige gegevens worden dubbel vermeld (te herkennen aan het toezichtzaaknummer);
  • Deze dataset is vrij te gebruiken, onder vermelding failimprove.nl en/of Raimond Dufour.