Dwangsom

Wanneer aan de rechter wordt gevraagd om een verbod uit te spreken, dan kan (op vordering van de eisende partij) dat verbod worden versterkt met een dwangsom. Dat betekent dat in het geval de veroordeelde partij in gebreke blijft om aan het rechterlijk bevel te voldoen, de veroordeelde een geldsom moet betalen aan de eiser. Vaak wordt een dwangsom berekend per overtreding, en voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, tot een bepaald maximum. Dwangsom kunnen hoog oplopen. Het is de bedoeling dat de dwangsom fungeert als stok achter de deur om de uitspraak van de rechter daadwerkelijk na te komen.

De dwangsom is geregeld aanleiding voor executiegeschillen, zie daarover meer.