Handelsnaam online perikelen

browser images

Zonder meer sneu is het wanneer een familiebedrijf waarin broers samenwerken uit elkaar valt, en vervolgens de beide broers zelfstandig verder gaan en ruzie krijgen over de handelsnamen.

 

De Rechtbank Overijssel oordeelde op 28 oktober 2014 (ECLI:NL:RBOVE:2014:5698) dat de iets eerdere inschrijving van de handelsnaam in het Handelsregister niet relevant is. Het gebruik van de naam wordt beschermd. De registratie creëert op zichzelf geen rechten.

 

Opvallend is dat de rechter een verbod uitspreekt tegen gedaagde om een handelsnaam die gelijk is aan of overeenstemt met een hele rits handelsnamen waarin de achternaam van de broers voorkomen al dan niet in combinatie met het woord bulldozer en/of verhuur. Ik vraag me af of de eiser inderdaad al deze handelsnamen heeft gebruikt en in welke mate bekendheid is verkregen met al deze verschillende handelsnamen. Kennelijk stond dat voor de rechtbank niet in de weg aan het opleggen van een verbod.

 

Ook valt op dat gedaagde een verbod wordt opgelegd om de handelsnaam als domeinnaam te gebruiken, en op internet en in social media, op straffe van een dwangsom van € 5.000 met een maximum van € 100.000. Dat is vragen om moeilijkheden, zo is mijn ervaring.

 

Je kan onmogelijk binnen 7 dagen het hele internet schoonvegen. Op diverse websites zal de handelsnaam van gedaagde, die hij niet meer mag gebruiken, nog wel vermeld staan. De eiser zal dan al snel stellen dat het gebruik op internet niet is gestaakt, en de dwangsom opeisen. Dat gaat hard, iedere dag kassa.

 

Gebruik op social media is al helemaal moeilijk. Wanneer iemand reageert op een bericht op Facebook waar de handelsnaam in voorkomt, of een bericht deelt, wordt dan de dwangsom verbeurd? Die onduidelijkheid leidt al snel tot executiegeschillen.