Hoe lang duurt een faillissement?

coda advocaten: zandloper

Er is geen wettelijke termijn voor het afwikkelen van een faillissement. De meeste faillissementen duren zes tot 36 maanden. Sommige faillissementen duren (veel) langer en die uitschieters brengen de gemiddelde faillissementsduur van een onderneming naar bijna drie jaar.

De inspanningen van de curator zijn erop gericht om het faillissement met voortvarendheid af te wikkelen en de rechter-commissaris houdt daar toezicht op. Toch kan ook een curator niet altijd invloed uitoefenen op de afwikkelingstermijn, bijvoorbeeld als er een gerechtelijke procedure loopt.

Met name in de eerste maanden gebeurt er veel in een faillissement, maar als het einde in zicht is gebeurt er niet zoveel meer. Er wordt dan gewacht op allerlei formaliteiten van de curator of van de rechtbank, de afwikkeling van het faillissement zelf vindt in de meeste gevallen schriftelijk plaats. Wel is vaak al duidelijk of een uitkering aan faillissementsschuldeisers kan gaan plaatsvinden.

Veel rechtbanken hebben het beleid om een faillissement ten minste 6 maanden “open te houden”, zodat voldoende tijd is om (voor de curator onbekende) vermogensbestanddelen te achterhalen. Het gaat hierbij echter vaak om lege faillissementen, zodat u als schuldeiser daar doorgaans toch niet van profiteert.

Meer weten over de duur van een faillissement? Kijk op onze partner-website failimrove.nl voor statistische informatie.