Hoe lang duurt een faillissement?

Coda Advocaten - de duur van een faillissmeent

Flexibiliteit in de tijdsduur

Coda Advocaten - de duur van een faillissmeent

De duur van een faillissement varieert en is niet wettelijk vastgelegd. Gemiddeld duurt een faillissement tussen de zes maanden en drie jaar. Er zijn echter uitzonderingen die langer duren, waardoor de gemiddelde duur voor ondernemingen bijna drie jaar is.

Rol van de curator en rechter-commissaris

De curator streeft ernaar om het faillissement efficiënt af te wikkelen, onder toezicht van de rechter-commissaris. Desondanks kan de curator niet altijd de duur van het proces beïnvloeden, vooral als er lopende gerechtelijke procedures zijn.

Actieve beginfase, afwachtende eindfase

In de beginfase van een faillissement gebeurt er doorgaans veel, terwijl in de latere fasen de activiteiten afnemen en vooral gewacht wordt op formele afhandelingen door de curator of de rechtbank. Tegen het einde wordt vaak duidelijk of er uitkeringen aan schuldeisers mogelijk zijn.

Beleid van rechtbanken

Veel rechtbanken hanteren het beleid om een faillissement minimaal zes maanden open te houden. Dit geeft de curator de tijd om onbekende vermogensbestanddelen op te sporen. Echter, in gevallen van ‘lege’ faillissementen levert dit voor schuldeisers meestal geen voordelen op.