Licenties

IE-rechten zijn verbod rechten. De rechthebbende is exclusief gerechtigd om bepaalde handelingen te verrichten en de rechten te exploiteren. Bijvoorbeeld het openbaar maken in verveelvoudigen van een auteursrechtelijk beschermd werk. De rechthebbende kan licenties verlenen, waarin toestemming wordt gegeven

Om te kunnen bewijzen dat je toestemming hebt, wordt veel al een licentieovereenkomst afgesloten. Voor exclusieve licenties in het auteursrecht is het zelfs verplicht om de toestemming schriftelijk vast te leggen.

Een licentieovereenkomst bevat normaliter een omschrijving van de toegestane handelingen, een opsomming van de voorbehouden rechten, een vergoedingsregeling, garanties en vrijwaringen. Licenties kunnen zeer gedetailleerd en zeer specialistisch zijn. De inhoud van de overeenkomst is cruciaal voor de uiteindelijke waarde van de licentie. Vergoedingsregelingen kunnen zeer gecompliceerd worden opgesteld, zoals bijvoorbeeld in de muziekindustrie lange tijd gebruikelijk is geweest, en nog steeds veel voorkomt.

Bepaalde licenties kunnen worden aangetekend in de registers, zoals het merkenregister.