Naburige rechten


Naburige rechten zijn rechten die niet kwalificeren als auteursrechten, maar daar wel dichtbij in de buurt zitten. Denk hierbij aan rechten op geluidsopnamen, rechten op uitzendingen van de omroep, en sinds kort ook uitgeversrechten.

Aan de diverse categorieën rechthebbenden worden verschillende rechten en bevoegdheden toegekend in de Wet op de Naburige Rechten. Belangrijk voor de muziekindustrie zijn de naburige rechten op geluidsopnamen. De uitvoerende artiest dient toestemming te geven voor exploitatie. De fonogrammen producenten heeft een exclusief recht op reproductie en verspreiding van het fonogram, de “master”. Vergoeding voor openbaarmaking van geluidsopnamen wordt geregeld via de Sena, die zorgt voor repartitie.