Ontbinding publishing overeenkomst

Volumia

De zaak tussen Sander de Buisonjé en zijn uitgeverij (Rb Midden Nederland 29 juli 2015 ECLI:NL:RBMNE:2015:5442) is de zoveelste zaak waarin wordt geoordeeld dat de muziekuitgaveovereenkomst terecht is ontbonden. Steevast is de reden voor ontbinding dat de uitgeverij geen uitvoering heeft gegeven aan de verplichtingen uit de overeenkomst. Nu is het zo dat over het algemeen vrijwel geen verplichtingen worden opgenomen in publishing overeenkomsten zoals die in de muziekindustrie veel worden gebruikt. Ook al staat het er niet expliciet, toch is de uitgever verplicht om activiteiten te ontwikkelen tot exploitatie van de overgedragen muziekwerken.

 

Uit de gepubliceerde zaken blijkt dat de uitgeverijen zich soms niet of nauwelijks actief bezig zijn met de exploitatie, en zich kennelijk vooral concentreren op het incasseren. Op zichzelf is het een behoorlijke klus om bij alle collecting societies in de wereld de werken aan te melden, en er op toe te zien dat ook daadwerkelijk wordt afgerekend. Veelal werken muziekuitgevers in een netwerk met sub-uitgeverijen die deze administratieve werkzaamheden in het buitenland uitvoeren. Enkel deze administratieve zaken uitvoeren is onvoldoende, zo is de lijn in de jurisprudentie. Een uitgever zal zich actief moeten inspannen om het werk te exploiteren. Ook in deze zaak kon de uitgeverij dat onvoldoende aantonen. Daar komt nog bij dat bepaalde zogenaamde sync deals, waarbij toestemming wordt gegeven voor de koppeling van een muziekwerk met beeldmateriaal (bijvoorbeeld voor een commercial) niet waren afgerekend. Niet correct afrekenen is funest voor het vertrouwen. Dat maakte de zaak natuurlijk niet beter voor de uitgeverij.