Opheffing bij gebrek aan baten

coda advocaten: gesloten

Een faillissement wordt opgeheven bij gebrek aan baten als de beschikbare baten niet voldoende zijn om de faillissementskosten (de boedelschulden) te voldoen.

Preferente schuldeisers en concurrente schuldeisers ontvangen in het geval van opheffing bij gebrek aan baten geen uitkering. Er is geen mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de opheffing bij gebrek aan baten.

Procedure

Als de boedelschulden niet volledig kunnen worden voldaan, dan zal de curator de rechter-commissaris verzoeken om het faillissement bij de rechtbank voor te dragen voor opheffing bij gebrek aan baten. Er vindt geen verificatievergadering plaats.

De curator informeert de bij hem bekende schuldeisers over de opheffing. In geval u een schuldeiser bent en er vindt geen uitkering plaats op uw vordering, dan kunt u de afgedragen omzetbelasting na dit bericht van de curator terugvragen bij de Belastingdienst.

Wettelijke regeling

De opheffing bij gebrek aan baten in geregeld in artikel 16 van de Faillissementswet.