Overdracht

Het komt in de praktijk vaak voor dat rechten moeten worden overgedragen. Voor overdracht is doorgaans een akte verplicht, dat wil zeggen een schriftelijk ondertekend stuk dat gericht is op overdracht van de rechten. Een akte dient voldoende specifiek te zijn. Overdracht van rechten kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn in verband met de herstructurering van een onderneming of in verband met exploitatie van rechten.

Bij overdracht van intellectuele eigendomsrechten is het belangrijk om de fiscale aspecten in het oog te houden. De rechten vertegenwoordigen een bepaalde waarde en bij overdracht moet er veel al worden afgerekend met de fiscus. Het is belangrijk daarover advies van een specialist in te winnen.

Er kunnen diverse redenen zijn voor overdracht van rechten. Bijvoorbeeld het veiligstellen van rechten in een aparte vennootschap, zodat voorkomen kan worden dat bij een faillissement van de werkmaatschappij de rechten verloren gaan.

Ook bij bedrijfsovername is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de intellectuele eigendomsrechten op de juiste wijze worden overgedragen.