Portretrecht

Portret recht valt uiteen in een aantal verschillende beschermingsgrondslagen.
Artikel 21 Auteurswet biedt bescherming tegen het gebruik van portretten van bekende personen. Zij hebben een commercieel belang en kunnen zich verzetten tegen het gebruik van hun portret zonder toestemming. Normaliter worden bij het verlenen van toestemming bepaalde voorwaarden gesteld, waaronder met name betaling van een bepaald bedrag.

In veel zaken wordt een beroep gedaan op zowel de privacy-rechten als de commerciƫle portretrechten.
Voor het gebruiken van een portret is niet altijd toestemming vereist. In bepaalde gevallen zal gebruik van het portret in strijd zijn met de privacy-rechten van de geportretteerde. Het portret van een persoon behoort tot zijn de biometrische gegevens, en is als zodanig een persoonsgegeven. Gebruik van een portret kan gerechtvaardigd zijn onder afweging van de betrokken belangen. Daarbij zullen de privacy-belangen van de geportretteerde moeten worden afgewogen tegen de belangen van de gebruiker van het portret op bijvoorbeeld een foto die is genomen in de openbare ruimte.