Publishing

Uitgave overeenkomsten zijn er in diverse soorten en maten. Dit is sterk afhankelijk van wat wordt uitgegeven en hoe.

Voor het uitgeven van literaire werken zijn standaard overeenkomsten van toepassing tussen auteurs en uitgevers. Traditioneel ontvangen auteurs een royalty van 10% over de verkoopprijs. Heel anders ziet een overeenkomst eruit voor het uitgeven van een werk via digitale kanalen, zoals Apple en Spotify.

In de muziek business wordt gebruik gemaakt van specifieke publishing contracten. Ten eerste sluit een auteur een overeenkomst met Buma Stemra, die zorgt voor het beheer in incasso. Daarnaast kan een auteur een overeenkomst sluiten met een muziekuitgever. Die muziekuitgeverij sluit op zijn beurt weer een overeenkomst met Buma Stemra. De vergoedingen worden uitgekeerd volgens een bepaald repartitiesysteem. Daarnaast maken auteurs en uitgevers specifieke afspraken over de verdeling van bepaalde inkomsten.

Een aparte categorie betreft de zogenaamde fondsovereenkomsten. Daarbij wordt afgesproken dat de auteur al zijn werken onder een aparte handelsnaam uitbrengt. Het fonds wordt beheerd door de uitgeverij. De uitgever en de auteur proberen andere muziekwerken in het fonds onder te brengen, om vervolgens mee te delen in de opbrengst daarvan uit exploitatie. Fondsovereenkomsten worden normaal aangegaan voor minimaal drie jaar. Daarna blijven normaliter alle rechten bij de muziekuitgever. Ten onrechte wordt nog wel eens gedacht dat de auteur na drie jaar al zijn werken weer kan meenemen.

De consequenties van fondsovereenkomsten worden vaak niet goed doordacht door alle partijen. Dit leidt dan uiteindelijk tot teleurstellingen die soms uitlopen in geschillen.

De meeste uitgave contracten bevatten weinig verplichtingen voor de uitgeverij. In de rechtspraak is aangenomen dat een uitgever niet kan volstaan met achterover kan leunen, maar dat een bepaalde mate van activiteit in de exploitatie van de werken mag worden verwacht. Vaak zie je dat oudere werken niet meer erg actief worden geƫxploiteerd, terwijl de auteur dat juist wel graag zou zien omdat zijn inkomsten daarvan afhankelijk zijn.