Software ontwikkeling

coda advocaten: programmeren


Iedereen kent wel de verhalen over mislukte IT projecten. Helaas is dit inderdaad een veel voorkomend fenomeen. Agile software ontwikkeling lijkt tot betere resultaten te leiden bij grote projecten, omdat dan wordt gewerkt in overzichtelijke blokken.

Het afsluiten van een goede overeenkomst voor de ontwikkeling van software is essentieel. Belangrijk is om de rechten en plichten een goed vast te stellen, en om te zorgen voor een mechanisme waardoor het project hanteerbaar blijft, en de kosten niet de pan uit vliegen.

Wat je in de praktijk vaak ziet is dat gedurende het project allerlei extra werkzaamheden nodig blijken te zijn, die vooraf niet waren begroot. Ook blijkt het vaak allemaal langer te duren dan ingeschat.

IT leveranciers maken nogal eens een te positieve en te optimistische begroting van het project. Wanneer de deal eenmaal gesloten is, blijkt het allemaal niet uit te kunnen. Maar de klant kan ook moeilijk terug omdat halverwege een project al veel is geïnvesteerd. In dit spanningsveld ontstaan helaas vaak geschillen, en in de loop der jaren heb ik daar heel wat van voorbij zien komen.

Het begint met het afsluiten van een goede overeenkomst. Dat is geen garantie voor het goed verlopen van het project, maar wel een prima startpunt.