Strategie handhaving

Andere partijen willen vaak meeliften op jouw succes. Inbreuk op intellectuele eigendomsrechten is niet toegestaan. Wat te doen wanneer er grootschalig inbreuk wordt gemaakt? Soms is het ondoenlijk om alle inbreukmakers aan te schrijven, maar kan effectief worden gehandhaafd door actie te ondernemen tegen één partij.

Met zorgvuldig beheer van de rechten en een duidelijke strategie kunnen kunnen de rechten effectief en effectief worden gehandhaafd.

Het handhaven van rechten is een belangrijk aspect. Wanneer een verbodsrecht niet wordt uitgeoefend, en jarenlang inbreukmakers ongestoord gang kunnen gaan, dan wordt het aanzienlijk moeilijker om met succes op te treden.

Vaak is het verstandig om een beleid op te stellen voor handhaving van de rechten. De invulling daarvan is sterk afhankelijk van de markt waarin wordt geopereerd. Het is maatwerk. Voordeel is dat een duidelijke strategie ook leidt tot kostenbeheersing. Vaak kan met relatief eenvoudige middelen een hoog niveau van bescherming worden gerealiseerd.