Hoge Raad Martin Garrix / Spinnin

In deze uitspraak geeft de Hoge Raad heldere uitleg over de verhouding tussen het auteurscontractenrecht en het algemeen verbintenissenrecht. Bij het auteurscontractenrecht (art 25f lid 2 Aw) moet gekeken worden …

Licenties

IE-rechten zijn verbod rechten. De rechthebbende is exclusief gerechtigd om bepaalde handelingen te verrichten en de rechten te exploiteren. Bijvoorbeeld het openbaar maken in verveelvoudigen van een auteursrechtelijk beschermd werk. …

coda advocaten: overeenkomst

Distributiecontract

Distributiecontracten zijn er in vele soorten en maten. De belangrijkste onderscheiding is wellicht die tussen consignatiecontracten, waarbij de eigendom van de goederen niet overgaat op de distributeur, en contracten waarbij …

Reposten van content

In de zaak Rechtbank Den Haag 16 oktober 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:10905 (Cardiac Output/X) gaat het om het reposten van een foto. Eiser heeft een foto op Instagram geplaatst. Gedaagde heeft die …

coda advocaten: vergadering

Wat is een verificatievergadering?

Op de verificatievergadering worden de door de schuldeisers opgegeven (ingediende) vorderingen gecontroleerd/geverifieerd. Een verificatievergadering wordt door de rechter-commissaris ingepland. Doel is het onderzoek naar en de vaststelling van de schulden van de …