Naburige rechten

Naburige rechten zijn rechten die niet kwalificeren als auteursrechten, maar daar wel dichtbij in de buurt zitten. Denk hierbij aan rechten op geluidsopnamen, rechten op uitzendingen van de omroep, en …