Dwangsom

Wanneer aan de rechter wordt gevraagd om een verbod uit te spreken, dan kan (op vordering van de eisende partij) dat verbod worden versterkt met een dwangsom. Dat betekent dat …