Zingeving

Het gerechtshof in Den Haag heeft in een arrest de langste zin uit de rechtspraak van 2022 opgeschreven: 251 woorden en 1666 tekens lang.

Coda Advocaten: langste zin in rechtsoverwegingen van 2021

De langste zin uit 2021

Dit is de langste zin uit de rechtsoverwegingen in de ECLI-dataset van 2021. Het gaat dus om de passages waarin de rechter zijn motivering formuleert. Opsommingen en citaten heb ik …