Contracten

Belangrijk onderdeel van de praktijk is het adviseren bij contracten waarbij intellectuele eigendomsrechten rol spelen. Denk daarbij aan de volgende overeenkomsten: – geheimhoudingsovereenkomsten -overdrachtsakten – licenties – distributieovereenkomsten – uitgave …

Schadevergoeding

Wanneer inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten dan is de inbreukmaker aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade. De begroting van die schade is nog geen eenvoudige zaak. Componenten De schade …

Reposten van content

In de zaak Rechtbank Den Haag 16 oktober 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:10905 (Cardiac Output/X) gaat het om het reposten van een foto. Eiser heeft een foto op Instagram geplaatst. Gedaagde heeft die …