Hoge Raad Martin Garrix / Spinnin

In deze uitspraak geeft de Hoge Raad heldere uitleg over de verhouding tussen het auteurscontractenrecht en het algemeen verbintenissenrecht. Bij het auteurscontractenrecht (art 25f lid 2 Aw) moet gekeken worden …

Naburige rechten

Naburige rechten zijn rechten die niet kwalificeren als auteursrechten, maar daar wel dichtbij in de buurt zitten. Denk hierbij aan rechten op geluidsopnamen, rechten op uitzendingen van de omroep, en …