Corona exploit

In gesloten envelop “vanwege de door de overheid afgekondigde maatregelen ivm coronavirus”. Zou dit een rechtsgeldige betekening zijn ? 😉  

Spoedeisend belang

De laatste jaren is het spoedeisend belang weer terug op de agenda bij IE zaken, bijvoorbeeld in de zaak Vzr. Rechtbank Gelderland 10 juli 2017, IEF 16963 (Norah/Engels). Nadat al …

Winstafdracht na inbreuk

Op 14 november 2014 heeft Hoge Raad uitspraak gedaan in de slepende zaak over het “Sjopspel”. In haar noot in BIE van februari 2015 vat Mr Deurvorst samen hoe de …