Productiemuziek

Op 8 februari 2017 heeft de Rechtbank Den Haag een vonnis gewezen in een zaak waarin het ging om zogenaamde “rechtenvrije muziek”. In opdracht van TelSell is in 2007 muziek …

Ontbinding publishing overeenkomst

De zaak tussen Sander de Buisonjé en zijn uitgeverij (Rb Midden Nederland 29 juli 2015 ECLI:NL:RBMNE:2015:5442) is de zoveelste zaak waarin wordt geoordeeld dat de muziekuitgaveovereenkomst terecht is ontbonden. Steevast …

Afrekening royalties – Net Profit

In Rb Gelderland 20 november 2013, ECLI:NL:RBGEL:20136369 staat de berekening van royalties centraal. Het royalty percentage was in die zaak duidelijk, maar de afrekenbasis, waarover de royalty dient te worden …