Tarieven Live Muziek

CvTA Beslissing op bezwaar 20 juni 2017, IEF 16893 (Live Markt Tarieven). Een groep organisatoren van Dance Events heeft bezwaar gemaakt tegen de vaststelling door wijzingen in het tarief dat …

Afrekening royalties – Net Profit

In Rb Gelderland 20 november 2013, ECLI:NL:RBGEL:20136369 staat de berekening van royalties centraal. Het royalty percentage was in die zaak duidelijk, maar de afrekenbasis, waarover de royalty dient te worden …