coda advocaten: vergadering

Wat is een verificatievergadering?

Op de verificatievergadering worden de door de schuldeisers opgegeven (ingediende) vorderingen gecontroleerd/geverifieerd. Een verificatievergadering wordt door de rechter-commissaris ingepland. Doel is het onderzoek naar en de┬ávaststelling┬ávan de schulden van de …