coda advocaten: turbo liquidatie

De turboliquidatie

Elke rechtspersoon heeft, net als een mens, een levenscyclus. Er komt een moment dat een rechtspersoon geen bestaansreden meer heeft. Een vennootschap houdt in de meeste gevallen op door vereffening …