Coda Advocaten: Het centraal insolventieregister (faillissementsregister)

Wat is het insolventieregister?

In het Centraal Insolventieregister (faillissementsregister) worden de faillissementen, surseances van betaling en toegepaste schuldsaneringsregelingen (WSNP’s) gepubliceerd. De publicatie van insolventies is belangrijk, omdat schuldeisers snel op de hoogte moeten kunnen …