Vergadering Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht

Afgelopen vrijdag heeft de NVvIR vergaderd in … ¬†Amersfoort, het nieuwe epicentrum voor alles wat internet en recht te maken heeft. Het wetenschappelijke gedeelte van de goed bezochte vergadering was gewijd aan de recente uitspraak van de Hoge Raad over koop van software (in plaats van licentie), en de conclusie van de AG in de UsedSoft zaak die bij het Europese Hof van Justitie loopt. Naar mijn gevoel kan de uitkomst van die zaak toch moeilijk zijn dat software wel mag worden gekopieerd, maar niet mag worden gebruikt. Dat is niet uit te leggen. Voorzover nog onderscheid wordt gemaakt tussen het leveren van ¬†software op een drager of het downloaden van internet, is het standpunt van de AG mijns inziens achterhaald door de praktijk.