VERGELIJKENDE RECLAME ZONDER NAAM CONCURRENT TE NOEMEN

maxi cosy images

Ook al noem je de naam van de concurrent niet, toch kan er sprake zijn van vergelijkende reclame. Maxi Cosy is daarvoor op de vingers getikt door de Rechtbank Oost-Brabant (Voorzieningenrechter Rb Oost Brabant 17 oktober 2014, ECLI:NL:RBOBR:2014:6281).

In haar nieuwsbrief had Maxi Cosy uitgelegd waarom zij kiest voor zitjes met een 5-puntsgordel. Daarnaast had zij op haar eigen website een samenvatting geplaatst, waarbij werd uitgelegd waarom een 5-puntsgordel beter is. De grootste concurrent van Maxi Cosy, die juist handelt in kinderzitjes met een ander systeem, was daar niet blij mee. Ook al wordt haar bedrijfsnaam Cybex niet met name genoemd, toch is te herleiden dat er een vergelijking wordt gemaakt met haar producten, zo oordeelt de Voorzieningenrechter.

Het begrip reclame wordt meestal heel breed uitgelegd. Er is al snel sprake van reclame. Vergelijkende reclame mag, maar dan wel binnen de grenzen die de wet stelt. Wanneer je claimt dat een product beter is, dan moet daar ook een objectieve onderbouwing voor zijn.

De nieuwsbrief van Maxi Cosy werd alleen onder retailers verspreid en niet aan het algemene publiek. De rechter oordeelde dat de Nieuwsbrief daarom geen reclame is, en dus ook geen onrechtmatige vergelijkende reclame kan zijn. Om dezelfde reden is de nieuwsbrief geen misleidende mededeling.

Anders loopt het af voor de mededeling op de website. Die is immers wel gericht op het algemene publiek. Maxi Cosy heeft haar superioriteitsclaim niet controleerbaar en objectief onderbouwd, en moet het bericht van haar website halen op straffe van een dwangsom. Ook moet Maxi Cosy rectificeren door 30 dagen een bericht op haar website te plaatsen waarin wordt uitgelegd dat er geen bewijs is dat een 5-puntsgordel beter is. Dat is natuurlijk schadelijk voor de online marketing inspanningen.