Vergoeding kosten rechtsbijstand art 6 Hnw

Op 9 mei 2012 heeft de Rechtbank Zwolle-Lelystad sector Kanton locatie Lelystad een beschikking gegeven in een procedure tot wijziging van een handelsnaam op basis van art 6 Handelsnaamwet, waarin de door ons gevorderde kostenveroordeling is toegewezen. Dat is opmerkelijk omdat art 6 Hnw niet genoemd wordt in art 1019 Rv. In artikel 6 Hnw worden regels gegeven voor de verzoekschriftprocedure tot wijziging van een handelsnaam. Inhoudelijk was het verzoek gebaseerd op art 5 Hnw, dat wel genoemd wordt in 1019 Rv.