De boxplot

De boxplot is een weergave van een aantal waarnemingen op een as. Een boxplot is als een rechthoek met een streep erdoorheen en met twee strepen aan weerszijden:

De streep door de box is de mediaan: Als je alle waarnemingen op volgorde legt, dan is de mediaan de middelste waarneming. De box zelf omvat de interquartile range: ofwel 50% van alle waarnemingen. De lijnen aan de buitenkant vertegenwoordigen de overige waarnemingen, eventueel minus (ongeveer) 2,5% aan waarnemingen, dat worden dan de uitbijters ofwel outliers genoemd.

Je kan de boxplot beschouwen als het bovenaanzicht van een curve: de top is de mediaan, de lengte van de kwartielen zeggen iets over de helling van de curve.

Vaak worden meerdere boxplots weergegeven. De breedte van de box is dan soms een weergave van het aantal waarnemingen in die boxplot ten opzichte van die in de andere boxplots.