Hoe te handelen bij klachten over een faillissementscurator?

coda advocaten - een klacht tegen de curator

Heeft u een klacht over de handelswijze van een faillissementscurator? Het is niet zelden dat curatoren onpopulaire maatregelen nemen die soms tegen de belangen van schuldeisers of de bestuurder van de gefailleerde ingaan. Hier leest u wat uw opties zijn.

Opties bij klachten tegen curatoren

coda advocaten - een klacht tegen de curator
 1. Klacht indienen bij de rechter-commissaris
  Dit is geen formele procedure, maar een klacht kan wel effectief zijn. De rechter-commissaris kan de curator vragen om te reageren, wat kan leiden tot een heroverweging van de handelwijze. Dit proces is kosteloos.
 2. Verzoek op grond van artikel 69 Faillissementswet
  Dit is een formele procedure, gericht op het boedelbelang. U heeft recht op een inhoudelijke reactie, en bij afwijzing is hoger beroep mogelijk.
 3. Klacht bij de Orde van Advocaten
  Als de curator ook advocaat is, valt deze onder het tuchtrecht. Klachten kunnen worden ingediend bij de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement waar de advocaat geregistreerd staat.
 4. Klacht bij Insolad
  De meeste curatoren zijn lid van Insolad. Deze vereniging heeft gedragsregels en toetst klachten tegen curatoren.
 5. Juridische procedure
  U kunt een rechtszaak starten tegen de curator, hetzij in zijn hoedanigheid als curator of persoonlijk, afhankelijk van de situatie.
 6. Mediation
  Steeds vaker wordt mediation gebruikt om geschillen tussen curatoren en schuldeisers op te lossen. Raadpleeg rechtspraak.nl voor meer informatie.

Advocaat inschakelen
Het kan verstandig zijn een gespecialiseerde advocaat in te schakelen bij problemen met een curator. Zo zorgt u voor gelijke kansen in de complexe wereld van faillissementen.

Slotopmerking
Elke situatie is uniek, en de keuze voor een specifieke aanpak hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Voor meer informatie over faillissementen en curatoren, blijf onze website volgen.