Werknemers insolvente bedrijven: kanarie in de kolenmijn?

coda advocaten: aantal failliete bedrijven 2018 2019

Iedereen ziet ze wel op nu.nl langskomen: de berichten van het CBS over het aantal faillissementen van de afgelopen maand. Er zijn weer iets meer faillissementen geweest, de afgelopen maand. En het CBS corrigeert dat dan altijd naar zittingsdagen, al vraag ik mij altijd af hoe die correctie dan plaatsvindt.

Statistisch vast in orde hoor. Maar ’t zegt mij niet zoveel. Je hebt immers grote en kleine faillissementen. Wil nu.nl berichten over de economische schade van faillissementen? Of is het een thermometer voor de economie? nu.nl vertelt het er niet bij. Natuurlijk is heel belangrijk of die faillissementen groter of kleiner zijn.

Omvang faillissementen

Je kunt als curator een groot of een klein faillissement afwikkelen. Hoe meet je de omvang van een faillissement? Volgens mij is dat een gewogen samenstel van de factoren schuldenlast, te verrichten werkzaamheden, gerealiseerd boedelactief en aantal werknemers. De schade van een faillissement voor de Nederlandse economie ontstaat volgens mij door:

  • de schuldenlast die onbetaald blijft;
  • de contracten die door het faillissement voortijdig eindigen.

De totale schuldenlast wordt doorgaans aan het einde van een faillissement vastgesteld. Qua nieuwswaarde is dat voor nu.nl niet interessant, omdat een faillissement doorgaans zo’n twee jaar duurt.

Maar de contracten zijn wel interessant, met name als wij het hebben over arbeidscontracten. En de curator bericht meestal al in zijn eerste verslag over het aantal werknemers. Is dat niet een veel betere graadmeter voor de insolventiepraktijk dan het aantal faillissementen? Eventueel zou je uitbijters eruit kunnen filteren, maar daar heb ik hier niet voor gekozen.

Aantal werknemers in faillissement

Ziehier de cijfers die ik heb verzameld, weergegeven per uitspraakdatum per week:

Ook ik ontkom niet aan een correctie: ik heb per cluster-faillissement het eerste faillissement genomen (voor de cracks: Toezichtzaaknummer eindigt op 001), omdat curatoren vaak dezelfde cijfers in voor alle clusterfaillissementen gebruiken. De grafiek geeft cijfers tot circa zes weken terug, omdat in de meeste insolventies dan verslag is uitgebracht.

Wat zeggen deze cijfers?

Interessant is het plaatje door de tijd: hoeveel werknemers zijn er dit jaar al met een faillissement geconfronteerd, ten opzichte van vorig jaar? Het aantal bedrijfsfaillissementen is sinds begin nagenoeg gelijk gebleven, maar er lijkt wel een stijging van het aantal werknemers dat per week met een insolventie wordt geconfronteerd, zo blijkt uit de cumulatieve cijfers van bovenstaande grafiek:

Is dit de voorbode voor een nieuwe crisis? Ik denk dat het in samenhang met andere insolventietrends best een indicator kan zijn voor de economie. Een andere trend zou kunnen zijn de omzet van de ondernemingen in het jaar voorafgaand aan het faillissement. Ook die omzet wordt gepubliceerd in de verslagen. Maar daarover gaat een volgend blog.